'Tôi rất ngạc nhiên về vụ thu hồi sách'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tôi rất ngạc nhiên về vụ thu hồi sách'

Nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa Nguyễn Đắc Xuân từ Huế nói ông rất ngạc nhiên vì vụ thu hồi mới xảy ra với ấn bản cuốn hồi ký 'Một cơn gió bụi' của sử gia Trần Trọng Kim.

"Tôi rất ngạc nhiên, như vậy là không bình thường, tôi không đồng tình về việc thu hồi cuốn sách," nhà nghiên cứu nói với BBC Việt ngữ hôm 27/6/2017.

"Tôi quan niệm trong sử sách, những tài liệu trên 50 năm, thường thì người ta được công bố..."

Theo ông Nguyễn Đắc Xuân tài liệu trên ngưỡng thời gian này thì 'phải trái gì cũng phải được công bố' và ông nói tiếp quan niệm của mình về tư liệu dưới góc độ sử liệu:

"Sau 50 không thuận lợi cho chính quyền thì anh chưa phổ biến, còn trên 50 năm rồi, không nên cấm. Cấm như vậy chứng tỏ mình cửa quyền..."

"Trong những tài liệu đó có những cái không phàu hợp với chủ trương lãnh đạo của Cách mạng tháng Tám của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng lúc đó, thời đó là hợp."

Và ông Nguyễn Đắc Xuân đưa ra lời bình luận thêm với BBC: "Tốt thì khoe, xấu thì che, làm sao còn lịch sử nữa?"

Nhật Bản 'rất quan tâm' nghiên cứu Trần Trọng Kim

Trần Trọng Kim 'là một sử gia uyên bác'

Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim bị thu hồi

Sử gia Nguyễn Đình Đầu buồn vì sách Petrus Ký bị thu hồi