Cựu Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, cùng gia đình đang đi nghỉ 10 ngày ở Indonesia
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cựu TT Obama được đón nồng hậu khi đi nghỉ ở Indonesia

Cựu Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, cùng gia đình đang đi nghỉ 10 ngày ở Indonesia, đất nước ông có nhiều gắn bó.

Gia đình ông tới sống ở Jakarta năm ông 6 tuổi sau khi mẹ ông kết hôn với một người Indonesia sau khi ly hôn với bố ông, một người gốc Kenya.

Ông Obama sống tại thủ đô Jakarta bốn năm, tới năm 1970.