'Có sự xa cách từ mong muốn thời đầu Đổi Mới'

'Có sự xa cách từ mong muốn thời đầu Đổi Mới'

Một doanh nhân người Nhật nói về "sự xa cách" từ giai đoạn Việt Nam mới bắt đầu thời Đổi Mới với hôm nay.

Ông Hirota Fushihara, hiện theo học và nghiên cứu luật pháp Việt Nam tại Hà Nội, dẫn chiếu tới một bài báo ông đọc hồi năm 1994 và nói rằng có chuyên gia Việt Nam lúc đó kỳ vọng hệ thống đường sắt của Việt Nam sau 20 năm sau sẽ bằng Nhật Bản lúc đó và một số người nói Việt Nam sẽ vượt Thái Lan sau 10 năm.

"Đó là cảm giác thực sự của các bạn Việt Nam lúc đó. Cho đến bây giờ Việt Nam làm được cái gì, chưa đạt được cái gì tôi không bàn đến. Nhưng có một sự xa cách nào đó so với cái mong muốn ngày xưa cho đến những gì hôm nay chúng ta đạt được.

"Việc đó do ai, bởi ai thì tôi không biết mà bàn đến đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng thực tế đó cũng phản ánh cái gì đó.

"Nói thế không phải là tôi không tin ở Việt Nam vì nếu không tin thì tôi không ở Việt Nam, ông Fushihara, hiện là đại diện Công ty Tư vấn UIVN (URYU&ITOGA Việt Nam), nói với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt tại Hà Nội.