Về số phận của nhiều tượng Lenin bị bỏ ở Ukraine

Số phận của hàng ngàn bức tượng Lenin bị phá bỏ tại Ukraine nay ra sao?

Cách đây hai năm chính phủ Ukraine ra luật cấm các hình ảnh, biểu tượng và cả những bức tượng gắn liền với quá khứ cộng sản của nước này và người dân đã hưởng ứng với tinh thần sáng tạo.

'Đi tìm Lenin' là cuốn sách của nhiếp ảnh gia Niels Ackermann và nhà văn Sebastien Gobert.

Phóng viên BBC Dan Damon đã hỏi chuyện hai tác giả về đất nước Ukraine đương đại.