Phim bằng chứng 'nô lệ tình dục' Hàn Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phim bằng chứng 'nô lệ tình dục' Hàn Quốc

Hàn Quốc vừa công bố những hình ảnh video mà họ nói là lần đầu tiên về những phụ nữ bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật trong Đại chiến thế giới thứ hai.

Do các quân nhân Mỹ quay tại Trung Quốc, đoạn video này được các nhà nghiên cứu do chính phủ tài trợ tại Đại học Quốc gia Seoul tìm thấy trong Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Đoạn video cho thấy một số phụ nữ đứng dàn hàng ngang đang nói với một số binh lính Trung Hoa Quốc Dân Đảng sau khi họ tiến vào một địa phương bị Nhật chiếm đóng trước đó.