Chợ chó Bắc Hà: nơi tụ hội bán chó dân bản nuôi được

Chợ chó Bắc Hà: nơi tụ hội bán chó dân bản nuôi được

Chợ bán chó Bắc Hà, Lào Cai, thường diễn ra mỗi tuần một lần khi những người dân bản từ huyện Simacai và các huyện lân cận cách xa vài chục cây số cũng mang chó sang để bán.

Chó Bắc Hà là một giống chó do người H'Mong ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai, thuần dưỡng từ chó rừng và sau đó lai với giống Becgie Đức.

Đây là giống chó nổi tiếng thông minh, dễ nuôi, dễ thích nghi.