Bộ phim hiếm có về người dân tộc Hồi ở TQ

Bộ phim hiếm có về người dân tộc Hồi ở TQ

Bộ phim "Knife in the Clear Water" - Dao in bóng nước - đem lại cho người xem cơ hội hiếm hoi biết về cuộc sống của người dân tộc Hồi theo đạo Islam tại Trung Quốc.

Video do Yashan Zhao và Martin Yip của BBC Tiếng Trung ở Hong Kong thực hiện.