Duong Trung Quoc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông Dương Trung Quốc nói về 'căn bệnh tham nhũng'

Kể từ Đại hội Đảng 12 cho tới nay, Việt Nam tiếp tục đưa ra xét xử một loạt các vụ án được gọi là "đại án tham nhũng".

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc mô tả điều ông gọi là "về lý thuyết, chống tham nhũng ở Việt Nam là dễ nhất".

"Chỉ có quan chức mới có thể tham nhũng vì họ mới có quyền lực, còn người dân thì chỉ có thể ăn cướp.

"Ở Việt Nam để có quyền lực thì ít nhất phải là đảng viên, thế thì ít nhất chúng ta có thể khoanh được vùng khu trú của căn bệnh này. Tức là chỉ là một số nhỏ có quyền chức trong số 4,5 triệu đảng viên thôi.

"Tức là căn bệnh tham nhũng là căn bệnh của người có quyền lực và nói cho cùng là căn bệnh của Đảng.

"Và câu hỏi là Đảng có quyết tâm chống tham nhũng hay không, chứ nhân dân thì hết sức ủng hộ Đảng," ông Dương Trung Quốc nói với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt trong dịp diễn ra Đại hội Đảng 12 hồi tháng 01/2016 tại Hà Nội.