Mục đích chuyến thăm còn 'cao hơn' vấn đề Biển Đông
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TS. Trần Việt Thái bình luận chuyến đi của TBT Trọng

Tiến sỹ Trần Việt Thái từ Học viện Ngoại giao của Việt Nam bình luận về mục đích chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ 22-26/8/2017.

Tổng Bí thư Trọng thăm Indonesia và Myanmar

Chủ tịch Quang kêu gọi quản lý chặt internet

Thủ tướng Phúc 'nêu quan ngại Biển Đông' ở Bangkok?