China and India Stand-off
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nguyên nhân dẫn đến sự đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Điều gì đã dẫn tới tình trạng đối đầu mới đây giữa Trung Quốc và Ấn Độ?

Mời các bạn xem video của BBC tìm hiểu và giải thích những diễn biến xung đột mới đây và cội rễ của tình trạng đối đầu hiện nay giữa hai cường quốc này.