Bão Harvey: Giải cứu chó mèo

Các nhóm bảo vệ động vật đang nỗ lực giúp đỡ các thú cưng bị lạc chủ hoặc không được chủ mang theo kịp trong lúc chạy bão tại Houston.

Cũng có những trường hợp chúng được chủ mang theo, nhưng địa điểm sơ tán lại là nơi không tiếp nhận chó mèo.

Tính đến nay, đã có hàng trăm con chó, mèo được giải cứu bằng nhiều biện pháp khác nhau, từ bế, cõng, cho vào lồng, vào túi xách đi, cho đến được vớt bằng thuyền.