‘Trái tim của khu người Do Thái’ tại Budapest
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thăm ‘Trái tim phố Do Thái’ ở Budapest

Mời bạn tới thăm ‘trái tim của khu người Do Thái’ tại Budapest.

“Việc làm vững mạnh cộng đồng và mạnh dạn dấn thân vào những lĩnh vực ngoài kinh doanh như chính trị và nghệ thuật là những mảng người Việt có thể học hỏi được,” nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, chủ biên Nhịp cầu Thế giới, nói với Quốc Phương của BBC tại thủ đô Hungary.

“Vấn đề là có học được hay không,” ông nói thêm.