Việt Nam làm gì để hòa nhập và phát triển?

Việt Nam làm gì để hòa nhập và phát triển?

Chuyên gia Phạm Chi Lan và Giáo sư Chu Hảo bình luận về thay đổi tư duy về phát triển và cải cách chính trị, xã hội ở Việt Nam bên lề một hội thảo tư ở Trung Âu.

Trao đổi với BBC hôm 01/9/2017, tại Budapest, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban tư vấn của Chính phủ Việt Nam thời các Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói:

"Việt Nam cần phải nhận thức được sự thay đổi hiện nay trên thế giới, nhận thức được mình đang ở đâu và cần đi tới đâu để thay đổi cách thức phát triển của mình.

"Việc đổi mới nhất thiết cần phải đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh mẽ hơn và xây dựng cả nền tảng về thể chế chính trị phù hợp với thể chế kinh tế thị trường mà Việt Nam cần đi tới."

Còn Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cho rằng để làm được những việc đó, ngoài nỗ lực của nhà nước và doanh nghiệp, thì xã hội dân sự cũng là một yếu tố quan trọng.

"Tầng lớp tri thức chân chính có tấm lòng với đất nước, đóng góp đối trọng chứ không phải đối lập, để từng bước làm người dân Việt Nam không chỉ hiểu về quyền của mình mà còn hiểu những trách nhiệm, nghĩ vụ thật sự của mình đối với đất nước," người hiện là Giám đốc Nhà Xuất bản Tri Thức, thuộc Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) nói với BBC từ thủ đô của Hungary.