Bà Merkel tiếp tục giữ ghế thủ tướng Đức

Bà Merkel tiếp tục giữ ghế thủ tướng Đức

Bà Angela Merkel giành chiến thắng trong kỳ bầu cử và giữ ghế thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ tư.

Phát biểu trước các ủng hộ viên, bà Merkel, mô tả rằng “chúng ta đã chiến đấu cho một nước Đức mà ở đó con người được sống hạnh phúc, thịnh vượng về kinh tế và là một đất nước tự do và công bằng.

Tuy nhiên bà nói vấn đề an ninh cũng quan trọng không kém gì vấn đề kinh tế và rằng cần chống lại việc nhập cư lậu.