Vai trò của truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại

Vai trò của truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại

Các nhà báo người Việt hoạt động tại châu Âu thảo luận với BBC Tiếng Việt về vai trò của truyền thông hải ngoại đối với sự phát triển của Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

"Những phần mà chúng tôi có thể làm chỉ như hạt cát, chỉ như giọt nước," ông Nguyễn Hoàng Linh, chủ biên trang mạng Nhịp cầu Thế giới xuất bản tại Hungary nói. "Tuy nhiên, đó là những hạt cát, những giọt nước rất cần thiết."

Cũng cho rằng truyền thông hải ngoại có vị trí đặc biệt trong bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam ngày nay, bà Mạc Việt Hồng chủ biên tờ Đàn Chim Việt tự nhận mình thuộc báo 'lề trái', nhận xét: "Bởi báo chí trong nước bị kiểm duyệt rất chặt chẽ nên báo chí 'lề trái' trong giai đoạn hiện nay là cần thiết."

Chương trình do Quốc Phương và Nguyễn Giang thực hiện tại Budapest vào dịp cuối tháng 8/2017.