LS Trần Quốc Thuận bình luận diễn văn của TBT Trọng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

LS Trần Quốc Thuận bình luận diễn văn của TBT Trọng

Luật sư Trần Quốc Thuận bình luận diễn văn bế mạc Hội nghị TƯ6 khóa 12 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm thứ Tư.

Hôm 12/10/2017, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói với BBC:

"Bài diễn văn đó cũng là một cách để khái quát hóa lại [Hội nghị], nhưng có một chữ mà tôi nghe tôi không hiểu chữ đó được hiểu như thế nào, tức là từ đây trở đi, những sai phạm thì phải xử lý. Từ đây trở đi là được hiểu thế nào?

"Tức là những sai phạm mới à? Từ đây trở đi, còn những sai phạm vừa qua, các ngày vừa qua thì thế nào?"

'Đã nhúng chàm liệu còn rửa được không?'

Ông Nguyễn Phú Trọng có chỉnh đốn nổi Đảng?

'Không có nhiều thay đổi ở Hội nghị 6 này'