China's Communist Party congress
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đại hội 19 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhóm họp từ ngày 18/10/2017. Diễn ra 5 năm một lần, đây là kỳ họp của các cán bộ cao cấp trong đảng để quyết định những vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Chủ tịch Tập Cận Bình được trông đợi sẽ tiếp tục giữ vai trò Tổng Bí thư. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ có thay đổi lớn trong Bộ chính trị vì một số lãnh đạo Trung Quốc sẽ nghỉ hưu.

Ai sẽ lên thay thế họ sẽ là chỉ dấu liệu ông Tập Cận Bình có định ở lại làm nhiệm kỳ thứ ba và tiếp tục vai trò đầy quyền lực trong đảng của ông không.