Phỏng vấn ông Trương Gia Bình
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trương Gia Bình: 'Cần môi trường thông thoáng, ổn định'

Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân Việt Nam nói với BBC rằng hợp tác công tư là nguồn tài chính quan trọng khi các nguồn vốn như ODA không còn nữa.

Tỷ phú đô la và các doanh nhân từng du học Liên Xô

Tư pháp Việt Nam kém bảo vệ doanh nhân?

Ông Trương Gia Bình mô tả rằng các doanh nghiệp tư nhân nhân phải tin tưởng vào môi trường kinh doanh 'thông thoáng và ổn định' vì rốt cùng họ cũng phải 'lấy lại vốn'.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, trả lời BBC bên lề Hội nghị Doanh nghiệp APEC CEO Summit tại Đà Nẵng hôm 9/11.

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân Việt Nam có 6 thành viên và mới ra mắt vào cuối tháng 10 năm nay.

Truyền thông trong nước mô tả việc thành lập ban này thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống và nâng cao vai trò, vị thế của khối doanh nghiệp này trong nền kinh tế Việt Nam.