Tài xế đòi quyền lợi ở BOT Cai Lậy

Tài xế đòi quyền lợi ở BOT Cai Lậy

Ngày 30/11, BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí trở lại.

Trạm đã chuẩn bị sẵn khu vực riêng để tiếp nhận tiền lẻ của các tài xế. Tuy nhiên cánh lái xe lại có phương án khác để đặt BOT Cai Lậy vào thế khó.

Anh Huỳnh Long đã ghi hình và chia sẻ lại quá trình qua trạm thu phí của mình.