Hoa Kỳ muốn chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hoa Kỳ muốn chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Liên Hiệp Quốc từ lâu đã không công nhận chủ quyền của Israel với Jerusalem. Các nước đều đặt đại sứ quán của mình ở Tel Aviv.

Nhưng giờ đây, Hoa Kỳ có vẻ sẽ thách thức sự nhất trí của quốc tế.