Cháy rừng lan rộng ở California

Cháy rừng lan rộng ở California

Các đám cháy rừng bùng phát từ đầu tuần đang khiến hơn 60000 người phải đi sơ tán, hàng trăm trường học phải đóng cửa.

Hơn 43000 hecta rừng đang chìm trong lửa.

Ít nhất 2000 lính cứu hoả cùng hàng trăm phương tiện đã được huy động.

Sở cứu hoả quận Ventura nói ngọn lửa vẫn có thể lan mạnh trong 24-48 giờ tới.