Phân tích tuyên bố của Tổng thống Trump về Jerusalem

Phân tích tuyên bố của Tổng thống Trump về Jerusalem

Hoa Kỳ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Lyse Doucet, phóng viên quốc tế BBC bình luận về ảnh hưởng của quyết định này đối với tiến trình hoà bình ở Trung Đông.

"Tổng thống Trump nói đúng ở điểm là những gì diễn ra từ thời Tổng thống Clinton tới nay không giúp ích gì cho hòa bình Trung Đông. Cho nên về khía cạnh nào đó thì ông ấy nói đúng, tức là nay cần phải có cách nghĩ mới. Tuy nhiên, cách nghĩ mới này của ông ấy, tôi cho là sẽ không giúp giải quyết được vấn đề," phóng viên Doucet nói.

"Khi Nga trước đó, cũng trong năm nay, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, thì họ dùng chữ Tây Jerusalem chứ không phải là toàn bộ thành phố Jerusalem."

Xem thêm: