Bình luận về sự kiện BOT Cai Lậy

Bình luận về sự kiện BOT Cai Lậy

Các khách mời, tài xế Huỳnh Bửu Long, luật sư Trần Quốc Thuận, họa sỹ Lê Công Đào và nhà nghiên cứu đạo đức kinh doanh Giang Hà thảo luận về sự kiện 'BOT Cai Lậy'.

Ông Huỳnh Bửu Long, người đầu tiên áp dụng chiến thuật '25.100 đồng' khi trả phí 25.000 đồng ở BOT Cai Lậy, phản biện quan điểm về việc mình ông có thể được coi là 'gây rối' hay không và trao đổi lại quan điểm với Luật sư Trần Quốc Thuận về giải pháp đối với cuộc 'khủng hoảng' hay rối loạn về BOT hiện nay.

Luật sư Trần Quốc Thuận bình luận ý kiến của Luật sư Hoàng Ngọc Giao, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế, xung quanh giải pháp cho BOT và vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, và cho rằng BOT thu phí với cách thức như ở các nơi đang gây tranh cãi hiện nay chẳng khác gì là thu tiền 'mãi lộ'.

Các khách mời cũng trả lời, phản hồi trực tiếp một số ý kiến bình luận của khán thính giả theo dõi chương trình trực tuyến. Luật sư Thuận nói ông sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tham gia giao thông trả phí ở các trạm BOT gây tranh cãi.

Đây là một phần nội dung Thảo luận Bàn tròn trực tuyến hàng tuần của BBC, được thực hiện hôm 7/12/2017.