Chiến Tranh Việt Nam 'quan trọng' với Hoa Kỳ hiện tại

Chiến Tranh Việt Nam 'quan trọng' với Hoa Kỳ hiện tại

Nhà làm phim tài liệu Ken Burns nói thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam có vị trí trọng tâm trong việc giúp Hoa Kỳ hiểu ra họ là ai.

Hình ảnh từ bộ phim tài liệu 'Chiến Tranh Việt nam' của Ken Burns và Lynn Novick.