Bí ẩn về các trường Bắc Hàn trong lòng nước Nhật

Bí ẩn về các trường Bắc Hàn trong lòng nước Nhật

Quan hệ giữa Nhật và Bắc Hàn hết sức căng thẳng. Hai quốc gia này không có quan hệ ngoại giao với nhau.

Vì vậy, bạn có thể ngạc nhiên là ngay giữa lòng Tokyo, vẫn có các trường Bắc Hàn với chương trình học ca ngợi đất nước này và treo ảnh các vị lãnh tụ Kim Jong-il và Kim Il-sung.

Cùng xem video này để tìm hiểu vì sao các trường này vẫn tồn tại.