Catalonia: phe độc lập thắng cử địa phương

Catalonia: phe độc lập thắng cử địa phương

Các nhóm ủng hộ độc lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại vào nghị viện vùng Catalonia với 70 trên 135 ghế nghị viện.

Tuy nhiên, tính riêng từng đảng phái thì đảng trung thành với việc chống ly khai, Ciudadanos, chiếm nhiều ghế nhất, 37 vị trí.

Ba đảng ủng hộ độc lập sẽ phải tìm phương án cho một liên minh cầm quyền để lãnh đạo vùng tự trị Catalonia trong thời gian tới.

Chiến thắng mới nhất của phong trào ủng hộ độc lập làm cho tương lai Catalonia tiếp tục là một câu hỏi lớn.

Tây Ban Nha bác bỏ việc để cho Catalonia tách ra, coi đó là trái hiến pháp, nhưng các chính trị gia địa phương ở vùng tự trị đã đơn phương tuyên bố độc lập gần đây, gây ra khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.