Trần Mạnh Tuấn: ‘Làm sao đưa được cái tôi vào âm nhạc’

Trần Mạnh Tuấn: ‘Làm sao đưa được cái tôi vào âm nhạc’

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nói với BBC về hành trình đến với nhạc Jazz. Tại Tp HCM, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mở một Jazz Club và đã hoạt động được 15 năm.

“Đây là địa chỉ giao thoa của nghệ sĩ tại nhiều nước trong đó có cả cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam,” Trần Mạnh Tuấn nói với BBC.

Vào tháng 11/2017, Trần Mạnh Tuấn được mời biểu diễn tại tiệc tối của các Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Ngoại giao các nước APEC nhóm họp tại Đà Nẵng.