Người dân gốc Việt tại Campuchia cáo buộc bị gây khó dễ

Người dân gốc Việt tại Campuchia cáo buộc bị gây khó dễ

Một số người gốc Việt sinh sống tại Campuchia nói với BBC rằng cuộc sống của họ ngày càng trở nên khó khăn hơn, cả về điều kiện sinh nhai cũng như trong vấn đề thủ tục giấy tờ.

Những người dân này nói lý do chính là vì các quan chức địa phương và Tổng hội người Campuchia gốc Việt.

Họ cho phóng viên BBC xem hàng trăm tờ đơn tường trình, khiếu nại mà họ đã nộp đi các nơi từ hơn hai chục năm nay.

Họ nói thậm chí đã gửi những đơn này lên cho một số quan chức của Tổng hội nhưng không hề được giúp đỡ.

Video do Thùy Linh thực hiện.