VN: 'Từ bỏ quản lý tư tưởng để phát triển văn hóa'

VN: 'Từ bỏ quản lý tư tưởng để phát triển văn hóa'

Ông Nguyễn Nhất Lý, người mang trong mình hai dòng máu Pháp và Việt, nói rằng nếu từ bỏ bao cấp là tiền đề để cải tổ và phát triển kinh tế thì cần phải từ bỏ quản lý tư tưởng nếu muốn phát triển văn hóa.

‘Kiểm duyệt tạo không khí nghẹt thở trong sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam’ ông Nhất Lý nói với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt‎.