Đạo diễn Nhất Lý nói về các dự án âm nhạc và nghệ thuật

Đạo diễn Nhất Lý nói về các dự án âm nhạc và nghệ thuật

Đạo diễn âm thanh Nguyễn Nhất Lý nói về xuất phát điểm của các show nghệ thuật ‘À Ố’ và ‘Làng Tôi’ cũng như Seaphony, Dàn nhạc các dân tộc bản địa Việt Nam, một phần của dự án S.E.A Sound của ông.