Ai còn tiêu tiền mặt thời kỹ thuật số?

Ai còn tiêu tiền mặt thời kỹ thuật số?

Các bạn xem phim hoạt hình ngắn về những phát minh làm thay đổi ngành ngân hàng tài chính ngày nay.

Với số máy rút tiền vẫn nhiều nhưng số lần chúng ta trả thẻ thay cho tiền mặt cũng tăng liên tục, thế giới ngày càng dùng nhiều tiền 'số hóa'.

Và đang nhiều loại tiền mã hóa, nổi bật nhất là Bitcoin.