Ezetap
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ấn Độ: Start-up và cách mạng thanh toán điện tử

Hãng công nghệ tài chính Ezetap của Ấn Độ thiết kế phần mềm giúp các doanh nghiệp thanh toán bằng mọi hình thức. Họ là một phần trong cuộc cách mạng thanh toán điện tử của Ấn Độ.

App giúp tránh 'vung tay quá trán'

Ai còn tiêu tiền mặt thời kỹ thuật số?

Somaliland, xứ sở tiền mặt không còn tồn tại