Máy ATM kiêm 'ngân hàng trong hộp'

Máy ATM kiêm 'ngân hàng trong hộp'

Hãng NCR của Mỹ vừa sáng chế ra một máy rút tiền kiểu mới, mà theo họ, có khả năng thay thế cho một chi nhánh ngân hàng và đáp ứng mọi yêu cầu tài chính của bạn.