Đoàn nữ vận động viên Bắc Hàn tới Nam Hàn

Đoàn nữ vận động viên Bắc Hàn tới Nam Hàn

Theo kế hoạch, 12 nữ vận động viên Bắc Hàn sẽ tới tập luyện tại khu tập huấn ở Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong.

Các nữ vận động viên này sẽ cùng bạn đấu Nam Hàn thành một đội tuyển Olympic và diễu hành chung dưới Lá Cờ Thống Nhất trong lễ khai mạc ngày 9/2.

Trước đó, Bắc Hàn cũng đưa ra thông báo kêu gọi tạo đột phá trong việc thống nhất hai miền mà không cần hỗ trợ từ các nước khác.