Làm sao chạy thoát được báo châu Phi?

Làm sao chạy thoát được báo châu Phi?

Các loài sơn dương không chạy nhanh hơn được loài báo gêpa ở châu Phi, nhưng chúng có thể thoát chết nếu đột ngột đổi hướng chạy vào phút cuối.