Kiếm Samurai được làm như thế nào?

Kiếm Samurai được làm như thế nào?

Mời các bạn tìm hiểu nghệ thuật làm kiếm samurai của dòng họ Komiya.

Bắt đầu đúc kiếm samurai từ năm 1786, đến nay các nghệ nhân vẫn sử dụng kỹ thuật truyền thống.

Mỗi thanh kiếm phải mất vài tháng mới làm xong, và có giá khoảng 2500 USD.