Lên máy bay chỉ để...uống cafe ?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lên máy bay chỉ để... gọi đồ uống?

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc lên một chiếc máy bay không phải để đi đâu đó, mà đơn giản chỉ để ngồi gọi đồ uống và tán gẫu cùng bạn bè?

Ý tưởng này đã được du khách địa phương hưởng ứng và biến chiếc máy bay này thành nơi hội họp hàng ngày thay cho những nhà hàng nhàm chán thông thường.

Chủ đề liên quan