Trại thiên nga Abbotsbury ở Anh

Trại thiên nga Abbotsbury ở Anh

Xem cảnh cho thiên nga ăn ở trại Abbotsbury, ven biển Dorset, Anh Quốc.

Trại thiên nga này có trên 600 năm tuổi, và để trên 500 thiên nga đến trú đông, đẻ trứng và nuôi con.

Video của Nguyễn Giang.