Pakistan không ủng hộ lễ Valentine

Trong khi tình yêu vốn được coi là thiêng liêng và ngày lễ tình yêu được ủng hộ ở hầu hết mọi quốc gia, thì ở Pakistan, một đất nước Hồi giáo, ngày lễ này lại bị cấm.

Lý do là nhiều người đã biểu tình, cho rằng sự kiện đó truyền bá những thông điệp vô đạo đức, thiếu đứng đắn dưới vỏ bọc tình yêu.