Mối tình Việt-Triều đậm sâu theo năm tháng

Mối tình Việt-Triều đậm sâu theo năm tháng

Yêu nhau nhưng chỉ có thể tiến tới hôn nhân sau hơn 30 xa cách, bà Lý Vĩnh Hỷ kể về cuộc sống của bà tại Hà Nội bên ông Phạm Ngọc Cảnh và nỗi nhớ quê.