‘Sửa ô để bảo vệ thế giới’

‘Sửa ô để bảo vệ thế giới’

Mỗi năm có khoảng 500.000 chiếc ô bị vứt bỏ, lượng kim loại tương đương 10 toà Tháp Eiffel.

Thierry Millet hàng ngày vẫn cần mẫn làm công việc của một thợ sửa ô.

Ông sửa những chiếc ô trên khắp thế giới. Và cho rằng việc làm của mình có một ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo vệ môi trường.