Tặng thuốc y tế dư thừa cho người khác

Tặng thuốc y tế dư thừa cho người khác

Tại Anh Quốc, khoảng 420 triệu đôla tiền thuốc bị vứt đi hàng năm, con số này là 5 tỷ đô la tại Mỹ. Trong khi đó trên thế giới, hàng trăm triệu người nghèo không đủ điều kiện mua thuốc chữa bệnh.

Thanasis Vratimos, một người trẻ ở Hy Lạp đã tạo ra một ứng dụng điện thoại, nhờ đó người ta có thể trao đi số thuốc dư mà mình không dùng tới để cứu giúp những người đang cần nó.

Tình trạng tủ thuốc gia đình thừa ra thuốc không dùng tới là khá phổ biến.

Bạn nghĩ sao nếu ở Việt Nam cũng có một ứng dụng như vậy?