Tìm được người cha Mỹ sau Cuộc chiến VN

Tìm được người cha Mỹ sau Cuộc chiến VN

Toni, một người phụ nữ từng bị bỏ rơi tại cô nhi viện ở Sài Gòn hơn 40 năm trước đã tìm lại được cha mình.

Sau khi rời cô nhi viện, Toni được nhận làm con nuôi, và lớn lên ở Anh Quốc.

Cô đã thực hiện chuyến hành trình 4.000 dặm tới Hoa Kỳ để gặp lại người cha, người từng phục vụ quân đội Mỹ trong Cuộc chiến Việt Nam.

Ông rời khỏi Việt Nam trước khi cô chào đời.

Toni nói nay cô sẽ tiếp tục đi tìm mẹ, một phụ nữ Việt Nam.