5 cách chia tay với đồ nhựa

5 cách chia tay với đồ nhựa

Những sản phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là loại dùng một lần không tái chế đang làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người và các động vật.

BBC giới thiệu năm cách hiệu quả để giảm thiểu nhu cầu dùng đồ nhựa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.