Thay đổi ở Trung Quốc ảnh hưởng cả thế giới
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thay đổi ở Trung Quốc 'ảnh hưởng cả thế giới'

Trung Quốc vừa xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho chức chủ tịch nước. Điều này cho phép ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức chủ tịch nước sau hai nhiệm kỳ.

Những thay đổi hiến pháp đã được thông qua tại phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc diễn ra hôm Chủ nhật, 11/3/2018.

Nhưng tại sao những thay đổi này lại quan trọng?

Nhà báo Howard Zhang, Trưởng biên tập BBC Tiếng Trung, giải thích ý nghĩa của chuyện này đối với Trung Quốc và cả thế giới.

TQ bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho chức Chủ tịch Nước

Sinh viên TQ chăng áp phích phản đối Tập Cận Bình

Chủ đề liên quan