Giấc mơ hàng không: Taxi bay
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Giấc mơ hàng không: Taxi bay không người lái

Khi các đô thị ngày càng được mở rộng và giao thông đường bộ thường xuyên ở tình trạng quá tải, thì các nhà thiết kế đang phát triển loại hình giao thông mới.

Đó là taxi bay không người lái mà họ tin sẽ là giúp chúng ta tránh được kẹt xe.

Loại máy bay này sẽ hoạt động trên các tầng bay và có phi công bay kèm trong thời gian đầu.

Nhưng mục tiêu cuối cùng của các hãng sản xuất là bỏ hẳn người lái và cung cấp một dịch vụ hoàn toàn tự động.

Bài thuộc loạt chuyên đề The Disruptors của BBC.

Toàn bài vềGiấc mơ bay cao bay xa