Y tế: Con đường chữa bệnh hiểm nghèo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Y tế: Con đường chữa bệnh hiểm nghèo

Những tiến bộ trong y học và công nghệ giúp chúng ta hiểu biết ngày càng nhanh chóng về bộ gene hoàn chỉnh của người.

Các nhà khoa học và ngày càng nhiều doanh nghiệp hy vọng những tiến bộ này sẽ cho chúng ta chìa khóa để tìm ra giải pháp cho một số bệnh hiểm nghèo nhất.