Đâu là thực chất đề án tái cấu trúc Bộ Công An?

Một nhà phân tích chính trị từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore) cho rằng nếu nói đề án tái cơ cấu Bộ Công an Việt Nam là một 'nước cờ chính trị không dễ chơi' thì đó là một nhận định có thể mang tính 'nôm na'.

Theo Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện này, đề án cũng không phải là một 'sáng kiến' của một cá nhân lãnh đạo bộ nào, cũng không phải là 'cơ sở cắt giảm' binh quyền của ngành công an.

Mọi đề án như thế này theo ông Hợp là kết quả của một quá trình xây dựng, thông qua chính sách với sự chỉ đạo, đồng ý của từ ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản.

Trong lúc thừa nhận hiện tượng quá tải về số lượng của các sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang ở Việt Nam mà ở đây là ngành công an và hiện tượng 'phình to' của bộ máy, nhà phân tích này cho rằng việc quy kết trách nhiệm cho một cá nhân nào đó ở ban lãnh đạo cấp cao trước đây để gây ra những hiện tượng này 'là không thể'.

Lý do là hệ thống công quyền ở Việt Nam làm việc theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, và do đó mọi quyết định đều là của tập thể, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với BBC Việt ngữ hôm 04/4/2018.