Syria: Đây là cuộc tấn công "hung hăng, bất chính"

Syria: Đây là cuộc tấn công "hung hăng, bất chính"

Trong khi Mỹ và các đồng minh cho rằng đây là cuộc không kích chính đáng và cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria thì phát ngôn viên của quân đội Syria lại cho rằng đó là cuộc tấn công "hung hăng bất chính".