Hội nghị Trung ương 7 có gì đáng chú ý?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TS. Hà Hoàng Hợp từ Hà Nội bình luận về chống tham nhũng ở VN và Hội nghị TƯ7 sắp diễn ra.

Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa 12) dự kiến sắp diễn ra trong đầu tháng Năm 2018 'chắc chắn' là một hội nghị quan trọng, trong đó một số vấn đề về 'nhân sự, tái sắp xếp bộ máy' sẽ được bàn, theo một nhà phân tích chính trị từ Hà Nội.

Tại hội nghị này, có thể dự đoán việc tích hợp nhiều trách vụ quan trọng trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho một vị trí nhân sự nào có thể sẽ được xem xét để bố trí lại 'cho những người khác', điều được coi là một dự phóng 'hợp lý', TS. Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc viện ISEAS (Nghiên cứu Đông Nam Á - Singapore) và thành viên nghiên cứu viện IISS (Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế) nói với BBC.

Việt Nam: Đảng viên đã qua đời vẫn có thể bị kỷ luật?

VN đang có 'bước tiến tốt, tích cực' trong chống tham nhũng

Suy thoái trong Đảng CS 'còn chưa rõ địa chỉ'?

Bàn tròn BBC: Chỉnh đốn đảng và tái sắp xếp Bộ Công An

Bên cạnh đó, một số bộ ngành quan trọng, trong đó ngoài Bộ Công An, thì Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và những nơi khác có thể sẽ có sự tái sắp xếp, phối trí theo hướng tinh gọn, hiệu quả bộ máy, vẫn theo nhà nghiên cứu này.

Tuy nhiên, TS. Hà Hoàng Hợp cho rằng tại Hội nghị này có thể chưa có tín hiệu cho thấy có sự thông báo về thay đổi hay thời điểm chuyển giao quyền lực đối với vị trí số một trong Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung ương.

Ở phần đầu của cuộc trao đổi với BBC Tiếng Việt hôm 11/4/2018, Tiến sỹ Hợp bình luận diễn tiến và quyết tâm chống tham nhũng, cải tổ bộ máy của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam và cho rằng công cuộc này đã có 'bước tiến tốt và tích cực', thu được 'kết quả rõ ràng' sau mấy năm thực hiện gần đây, đặc biệt trong đó, Bộ Công An đã tỏ ra 'đi đầu' trong quá trình này.

Nguyễn Phú Trọng: 'Người đốt lò vĩ đại'

Thủ tướng Phúc sẽ trọng dụng các nhà kỹ trị?